Dílenské vozíky

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené nebo nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě „X.“ Obchodních podmínek.

Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje nárok na uplatnění reklamace, se musí odevzdat k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

V případě reklamace máte možnost zvolit dvě možnosti, postupujte podle popisu níže:

Výrobek zašlete na adresu - "9. května 627, 735 81 Bohumín". Přepravu hradí prodávající.

Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budete moci vyzvednout, kontaktujte nás.

Zásilka musí byt kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce.

Ke zboží přiložte doklad o nákupu.

Vždy použijte balicí papír nebo kartón, tak aby během přepravy nedošlo k polepení, popsání nebo jinému znehodnocení původních obalů.

Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

Doporučujeme vám zboží pojistit.

Ihned po doručení zboží obdržíte reklamační protokol.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů přijato k reklamaci pouze řádně očištěné.

Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

         Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš internetový obchod dilenskevoziky.cz